Aktualności

Poniżej prezentujemy wywiad który ukazał się w piśmie zakładowym Anwil S.A. – „BAZA”.

Vigran jest jedną ze spółek, która działa na terenie ANWILU od wielu lat. Z okazji 19-lecia istnienia spółki, o początkach jej funkcjonowania i dzisiejszej działalności rozmawiamy z Markiem Bełkowskim – Koordynatorem ds. Rozwoju.

Proszę przypomnieć, kiedy powstała firma Vigran, kto jest jej założycielem i jakie były początki działalności.

Firma Vigran została zarejestrowana jako spółka cywilna 1.09.1991 roku. Jej założycielami byli panowie, którzy we wcześniejszym okresie pracowali w ówczesnych Zakładach Azotowych „Włocławek” w Zakładzie Techniki

 

Cyfrowej: Grzegorz Kryger – obecnie pełniący funkcję Prezesa Spółki, Andrzej Iwański – aktualnie Wiceprezes Spółki ds. Finansowych i Wiktor Stasikowski – Wiceprezes Spółki ds. Technicznych.

Od samego początku Właściciele oraz pracownicy spółki samodzielnie tworzyli wizerunek, logo oraz markę firmy, stawiali na własne umiejętności, wiedzę i kwalifikacje. W latach dziewięćdziesiątych, kiedy to spółka Vigran rozpoczynała swoją działalność, skupiła się głównie na działalności związanej z komputeryzacją i tworzeniem oprogramowania. Zapotrzebowanie na tego typu usługi w tamtym czasie było ogromne i to pozwoliło naszej firmie na zdobywanie nowych doświadczeń oraz pozyskiwanie nowych klientów. Za sprawą restrukturyzacji ówczesnych Zakładów Azotowych oraz sprzyjającej koniunktury w połowie lat dziewięćdziesiątych Vigran rozszerzył swoją działalność o Systemy Sterowania i Automatykę Przemysłową. Jednym z czołowych partnerów handlowych firmy stał się ANWIL S.A.

Proszę powiedzieć, czy obecnie profil działalności spółki Vigran jest taki sam jak na początku działalności ? Czy nastąpiły zmiany ?

Trudno sobie wyobrazić sytuację aby w ciągu 19 lat istnienia spółki nie dokonywały się w niej zmiany. Odeszliśmy od typowej sprzedaży komputerów dla indywidualnych odbiorców, a skupiliśmy się na usługach dla przedsiębiorstw. Vigran wyspecjalizował się w dwóch dziedzinach: automatyka i programowanie.

Czy firma Vigran świadczy tylko usługi, które Pan wcześniej wymienił, czy również dostarczacie sprzęt ? Jeśli tak, to jakich producentów?

Oczywiście bazujemy na usługach, jednakże staramy się oferować kompleksowe rozwiązania i z tego względu mamy w ofercie sprzęt oraz oprogramowanie niezbędne do uruchomienia takiego systemu. W swojej ofercie mamy rozwiązania renomowanych, światowych producentów takich jak: Emerson i systemy: DeltaV, DeltaV SIS oraz starszej generacji system RS3; Foxboro i systemy: I/A Series; Siemens i system PCS7 oraz systemy z rodziny S7; a także systemy firmy HIMA; Allen Bradley; SAIA.

W ostatnim czasie wprowadziliśmy do oferty systemy japońskiej firmy: YOKOGAWA oraz systemy bezpieczeństwa TRICONEX.

Bardzo dużo rozwiązań oferujecie, czy to dobrze dla firmy ? Musicie mieć również specjalistów do uruchamiania każdego z tych systemów.

To prawda, tak szeroki wachlarz rozwiązań pociąga za sobą konieczność utrzymywania rozbudowanego zaplecza inżynierskiego. Obecnie nasza firma posiada dwa działy techniczne: Dział Systemów Sterowania, który zajmuje się projektowaniem, realizacją i serwisowaniem systemów sterowania oraz Dział Systemów Komputerowych, który tworzy oraz serwisuje aplikacje komputerowe wykorzystywane w przemyśle. W ten sposób jesteśmy elastyczni i mamy możliwość zaproponować Klientom kompleksowe rozwiązanie IT dla konkretnej maszyny, parku maszyn czy nawet całej instalacji. Z reguły opracowując koncepcję techniczną staramy się ją przygotować w oparciu o dwie, trzy różne platformy sprzętowe tak aby pokazać możliwości każdego z prezentowanych systemów, a także zorientować się odnośnie kosztów jego implementacji. Z doświadczenia wiemy, że taka prezentacja kilku marek daje klientowi swobodny wybór rozwiązania.

Tak specjalistyczny sprzęt i usługi zapewne wymagają zatrudnienia wykwalifikowanej kadry. Ilu pracowników zatrudnia spółka Vigran ?

Obecnie kadra spółki Vigran liczy 27 osób. Rzeczywiście – świadczenie usług związanych z systemami sterowania i to w branży chemicznej, zobowiązuje do posiadania kadry inżynierskiej z odpowiednimi kwalifikacjami. Zatrudniamy osoby z wykształceniem wyższym – po politechnikach o kierunkach: automatyka i robotyka, automatyka i metrologia elektryczna, informatyka i tym podobne.

Dodatkowo chciałbym zaznaczyć, że ukończenie studiów w dzisiejszych czasach stanowi jedynie podstawę do dalszego kształcenia. Większość naszych pracowników jest kierowana na dodatkowe, specjalistyczne szkolenia – często zagraniczne u naszych dystrybutorów sprzętu np. ostatnio nasi pracownicy byli w Centrum szkoleniowym w Holandii gdzie powiększali swoją wiedzę odnośnie systemów YOKOGAWA.

Prowadzimy również nabór studentów na praktyki studenckie w okresie wakacyjnym. Osoby te mają możliwość zobaczenia na czym polega praca w Vigranie, a kadra kierownicza naszej firmy może bezpośrednio zweryfikować predyspozycje danej osoby oraz prezentowany przez nią poziom wiedzy. W wielu przypadkach jest tak, że po ukończeniu studiów studenci są zainteresowani podjęciem pracy u nas i wielu z nich otrzymuje taką możliwość. Sam jestem takim przykładem.

Z tego co wiem, to firma Vigran angażuje się również w działalność dydaktyczną wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku ? Czy może Pan coś więcej powiedzieć na ten temat?

Rzeczywiście, władze PWSZ zwróciły się do firmy Vigran z propozycją współpracy w zakresie realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pod nazwą „PWSZ we Włocławku – wiedza i zawód w zasięgu ręki”. Podjęliśmy się tego zadania i od 15 grudnia 2009 cały czas trwają prace nad projektem, którego głównym celem jest dostosować kształcenie do potrzeb i oczekiwań z lokalnego rynku pracy.

W ramach tego projektu firma Vigran będzie uczestniczyła przy:

– organizacji i realizacji praktyk studenckich, staży dla studentów;

– prowadzenia zajęć dydaktycznych przez naszych pracowników;

– oraz konsultowania zakresu tematycznego programu studiów.

Pierwszy raz uczestniczymy w takim projekcie, mamy nadzieję, że korzyści będą zarówno po stronie studentów, jaki po stronie pracodawców.

Na początku rozmowy wspomniał Pan, że głównym Klientem Państwa firmy jest nasz ANWIL S.A. Czy bazujecie Państwo na współpracy tylko z naszą spółka, czy prowadzicie również usługi dla kontrahentów zewnętrznych ?

Współpracę z ANWILEM rozpoczęliśmy w 1993 roku – za sprawą uruchomienia systemu RS3 na Instalacji Amoniaku. Była to pierwsza implementacja tego systemu w Polsce. Po uruchomieniu instalacji, podjęliśmy 24-godzinny serwis systemu, który trwa do dzisiaj. Podobnie było z systemem Foxboro. Również jako pierwsi w Polsce, w 1995 roku dokonaliśmy jego konfiguracji i odbyło się to na Instalacji Kwasu Azotowego. Na przestrzeni kolejnych lat dokonaliśmy wiele innych konfiguracji systemowych w obrębie Instalacji Kompleksu Nawozowego i Energetycznego. Ostatnio przeprowadziliśmy migracje systemu RS3 na części Instalacji Amoniaku do systemu DeltaV oraz systemu bezpieczeństwa HIMA. Kolejna przeprowadzona modernizacja to wymiana systemu na Instalacji Pakowni z systemu Foxboro do Siemens PCS7 oraz jego rozbudowa o Część Magazynową oraz Węzeł Paletyzacji.

Oprócz specjalizacji związanej z systemami sterującymi firma Vigran rozwija działalność dotyczącą rozwiązań IT dla przemysłu. Na większości ukończonych systemów takich jak: LabSys, VigLab, VigSmar, Emisja, Infocenter, SRP, OPC MMX nasza firma pełni całodobowy serwis autorski. Dzięki ścisłej współpracy z klientami i grupami projektowymi nasze aplikacje są wciąż rozwijane, aby zaspokajać rosnące potrzeby klientów.

Oczywiście ANWIL jest naszym długoletnim i głównym kontrahentem, jednakże wykonujemy prace i realizujemy kontrakty związane z systemami sterowania dla firm z terenu całej Polski, a także za granicą np. w pierwszym kwartale b.r. wykonaliśmy instalację i konfigurację systemu DCS na instalacji oczyszczania kondensatu KT-1/1 S200 w ORLEN Lietuva w Możejkach.

Od kwietnia bieżącego roku realizujemy kontrakt dla PKN Orlen na pobliskiej Instalacji Kwasu Tereftalowego ( czyli na PTA). Wykonujemy tam prace testowe i uruchomieniowe w części systemowej a następnie obejmiemy ją swoim serwisem. Z uwagi na rozmiary nowego obiektu jest to duże przedsięwzięcie, które wymaga pełnej mobilizacji pod każdym względem jednakże cieszymy się, że spółka PKN Orlen zaufała naszej firmie, i że mamy okazję uczestniczyć w takim projekcie.

Jakie plany na przyszłość ma firma Vigran ?

Firma Vigran cały czas chce się rozwijać, powiększać i kształcić swoje zasoby ludzkie – bo w tej branży kadra inżynierska stanowi podstawę działalności. Z tego względu jak co roku planujemy przeprowadzić cykl szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych dla naszych inżynierów.

Staramy się również pozyskiwać coraz to nowych Klientów oraz partnerów biznesowych. Obecnie jesteśmy autoryzowanym integratorem systemów bezpieczeństwa HIMA, systemów firmy Emerson oraz systemów Foxboro. Aktualnie trwają rozmowy aby powiększyć tą listę o kolejnych producentów systemów.

Rozwój firmy to także rozwój infrastruktury lokalowej. Dla przypomnienia powiem, że obecnie posiadamy dwie lokalizacje:

– w Biurowcu Kompleksu Energetycznego – tam mieści się biuro zarządu, biuro obsługi klienta i księgowość, dział systemów komputerowych oraz biuro koordynatora ds. rozwoju, oraz nasza nowa sala konferencyjna oraz

– w budynku Centralnej Sterowni – gdzie mieści się Dział Systemów Sterowania.

Taki podział naszych lokali jest bardzo korzystny. Z jednej strony jesteśmy blisko klientów, którzy nie muszą już wyrabiać specjalnych przepustek aby się z nami skontaktować, z drugiej strony inżynierowie serwisujący na co dzień systemy sterujące instalacjami są pod ręką i mogą szybko reagować na zaistniałe sytuacje serwisowe.

Dodam także, że od 2004 roku posiadamy system zarządzania jakością ISO 9001:2000, a obecnie wdrażamy Zintegrowany System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
PN-N 18001. Wszystkie te działania są po to aby polepszyć jakość świadczonych usług oraz dostosować się do coraz większych wymagań stawianych przez naszych Klientów.

Wobec tego nie zostaje nic innego jak tylko życzyć firmie VIGRAN wytrwałości i mobilizacji w dążeniu do tych celów. Oby kolejne lata były tak pomyślne i sprzyjające jak te mijające 19 lat. Dziękujemy Panu za rozmowę.