Członkowie Zarządu

Grzegorz Kryger

Prezes Zarządu

Marek Bełkowski

Dyrektor ds. Technicznych
Wiceprezes Zarządu