Aktualności

W kwietniu 2023 nasza firma uzyskała dofinansowanie na usługi rozwojowe do zrealizowania w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Akademia Menadżera MMŚP Kompetencje w zakresie cyfryzacji.

Dofinansowanie dotyczy usług rozwojowych dla właścicieli firm i pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, realizacja których wynika z analizy potrzeb rozwojowych MMŚP w zakresie cyfryzacji oraz które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji.
Diagnozę potrzeb rozwojowych dla Vigran przeprowadził konsultant firmy doradczo-szkoleniowej MTConsulting (www.mtc.pl). W wyniku analizy wybrano dla naszych pracowników następujące zagadnienia do zrealizowania w ciągu kilku spotkań szkoleniowych:

  1. Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku;
  2. Zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej;
  3. Zarządzanie zmianą;

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-mmsp-kompetencje-w-zakresie-cyfryzacji-oferta-dla-przedsiebiorcow#programy

https://pfr.pl/oferta/akademia-menadzera-msp-kompetencje-w-obszarze-cyfryzacji.html

https://mtc.pl/dofinansowania-ue/akademia-menadzera-msp/