Aktualności

W dniach 18-19 maja 2017 roku w Pałacu Bursztynowym we Włocławku odbyło się Seminarium Procesowe pt. „Kompleksowe rozwiązania Rockwell Automation dla produkcji ciągłej w dobie czwartej rewolucji przemysłowej”.

Organizatorami wydarzenia były firmy: VIGRAN, RAControls, Rockwell Automation, oraz Prosoft, które we współpracy oferują kompleksowe rozwiązania dla najbardziej wymagających zadań dotyczących automatyzacji instalacji procesowych.Prelegenci z naszej firmy wygłosili prezentację pt. „Bezpieczeństwo Procesowe – bezpieczeństwo i niezawodność eksploatacyjna w jednym systemie”, brali czynny udział w panelu pt. „Success story – aplikacje PlantPAx w Polsce i za granicą” oraz demonstrowali udogodnienia gotowych bibliotek systemów PlantPAx i IntelliCenter.

Firma VIGRAN Sp. z o.o. z początkiem roku 2016 dołączyła do nielicznego grona partnerów Rockwell Automation w zakresie rozwiązań procesowych – jako pierwsza i jedyna firma w Polsce. Tytuł ten jest wydawany na określony okres czasu, po którym firma oraz wiedza jej specjalistów poddawana jest ponownej weryfikacji.

Podczas seminarium spółka VIGRAN otrzymała od firmy Rockwell Automation kolejny certyfikat, przedłużający tytuł RcSI (Recognized System Integrator) w procesie. Certyfikat ten jest gwarancją najwyższego poziomu partnerstwa oraz kultury i wiedzy technicznej.