Aktualności

Z początkiem 2019 r. nastąpiło rozszerzenie dotychczasowego składu Zarządu Vigran Sp. z o.o.. Od 2 stycznia Zarząd firmy będzie działał w czteroosobowym składzie:
Prezes Zarządu – Pan Grzegorz Kryger
Wiceprezes Zarządu – Pan Marek Bełkowski
Wiceprezes ds. Finansowych – Pan Andrzej Iwański
Członek Zarządu – Pan Wiktor Stasikowski.

Pan Marek Bełkowski jest absolwentem Wydziału Automatyki i Robotyki o specjalności informatyka w zastosowaniach przemysłowych Politechniki Szczecińskiej. Ukończył również studia podyplomowe: Menadżerskie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Przemysłowe Systemy Robotyki i Automatyki na Politechnice Poznańskiej, Technologie Systemów Bezpieczeństwa Przemysłowego na Akademii Morskiej w Gdyni, a także Studia MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Swoją drogę zawodową w spółce rozpoczął w 2005 r. jako inżynier systemów sterowania. W kolejnych latach piastował stanowiska: specjalisty systemów sterowania, zastępcy kierownika działu systemów sterowania, koordynatora ds. rozwoju, kierownika działu projektowego oraz dyrektora.

Od 2 stycznia 2019 r. Wiceprezes Zarządu Vigran Sp. z o.o. oraz Dyrektor ds. technicznych.