Aktualności

Na przełomie stycznia i lutego 2020 roku spółka Vigran zakończyła modernizację systemów sterowania i monitoringu dla jednego z większych zakładów wodociągowych i kanalizacji z województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem inwestycji było zapewnienie bezpiecznej i komfortowej komunikacji oraz wymiany danych kilku obiektów z pozostałymi sterownikami Klienta w innych – odległych lokalizacjach. Z uwagi na standaryzację Klienta dotyczącą systemów sterowania, prace zostały zrealizowane na systemie DCS PlantPAx oraz na sterownikach PLC z serii CompactLogix firmy Rockwell Automation.

Realizację zadania rozpoczęliśmy we wrześniu 2019 i obejmowało ono następujący zakres:

  • Dostawa, montaż i uruchomienie nowych serwerów i macierzy dyskowej wraz z instalacją i konfiguracją środowiska wirtualnego vSphere, maszyny serwera HMI, bazy danych MSSQL, stacji operatorskich oraz zdarzeń historycznych wraz z konfiguracją switch’y zarządzalnych i testów połączeń dla całej struktury sieciowej Ethernet oraz konfiguracją systemu do pracy w domenie;

  • Dostawa, montaż, konfiguracja odpowiednich kart I/O ControlLogix PlantPAx dla nowych obiektów oraz doposażenie istniejących wysp I/O, zabudowa sprzętu w istniejących szafach sterowniczych;

  • Dostawa oraz wykonanie prac projektowych, programistycznych i konfiguracyjnych dla nowych oraz istniejących paneli operatorskich i ich konfiguracja z czytnikami RFID;

  • Dostawa oraz konfiguracja stanowisk operatorskich i ich konfiguracja z czytnikami RFID;

  • Stworzenie logiki oraz obrazów synoptycznych dla modernizowanych obiektów;

  • Przeprowadzenie testów, szkoleń operatorskich;

  • Rozruch obiektów w modernizowanych i nowych lokalizacjach.

Dzięki owocnej i profesjonalnej współpracy pomiędzy służbami technicznymi Inwestora i inżynierami Vigran, zadanie wykonano w założonym terminie oraz zgodnie z wymaganiami Klienta.