News

Specjalizowane laboratoria chemiczne wykonują setki, niekiedy tysiące analiz laboratoryjnych w ciągu doby. Wyniki tych analiz dotyczą ogromnego obszaru zagadnień począwszy od badań pacjentów, dalej ocen stanu bezpieczeństwa, podstawę orzekania o jakości wyrobów, przydatności surowców i materiałów, zanieczyszczeń, pozwalają weryfikować proces produkcyjny na dowolnym jego stadium.

Lista zadań jest bardzo długa, łączy je kilka zasadniczych cech:

 1. Badania muszą być wykonywane zgodnie z normami laboratoryjnymi.
 2. Laboratoria wykonują usługi na rzecz innych podmiotów (innych działów firmy, przedsiębiorstw zewnętrznych, podmiotów indywidualnych), dla których analizy laboratoryjne stanowią kluczową informację.
 3. Realizacja analiz to złożony proces wymagający ścisłej współpracy szeregu osób (przyjęcie zleceń, pobór próbek, wykonanie analiz, weryfikacja wyników, przekazanie wyników).
 4. Konieczność dokładnego i przejrzystego rozliczania badań opartego na edytowanych cennikach.
W dobie powszechnej informatyzacji trudno sobie wyobrazić inny rodzaj magazynowania tych informacji niż w formie elektronicznej. Arkusz kalkulacyjny to stanowczo za mało, dlatego jeśli kierowana przez Państwa firma stoi przed wyborem informatycznego rozwiązania na kolejne lata serdecznie zachęcamy do przyjrzenia się możliwościom systemu laboratoryjnego VigLab.
System VigLab oparty został o najlepsze światowe technologie – .NET Framework 3.5 oraz SQL Server 2005. Zastosowanie profesjonalnej bazy danych zapewnia bezpieczny i wydajny sposób przechowywania danych, ponadto umożliwia prosty i przejrzysty sposób udostępnienia danych na zewnątrz.
Podstawowe cechy VigLab:
 1. Rozproszona architektura systemu umożliwiająca praktycznie nieograniczonej liczbie użytkowników równoległą pracę.
 2. Aplikacja pracująca lokalnie na komputerze użytkownika umożliwia na automatyczne prezentowanie i sygnalizowanie zdarzeń przypisanych do konkretnego użytkownika (w oparciu o technologie stosowane w komunikatorach internetowych).
 3. Automatyczne generowanie analiz w oparciu o definiowane harmonogramy badań.
 4. Wersjonowanie zmian w Normach i przyjęta logika danych porządkuje przyjmowanie zleceń (jasne określenie czy i na kiedy można wykonać analizę laboratoryjną).
 5. Archiwizowanie wszystkich zmian danych (na wszystkich poziomach pracy rejestrowane informacje archiwalne umożliwiają rozstrzygnięcie dowolnych kwestii).
 6. W przypadku przyjęcia do realizacji zlecenia składającego się z wielu analiz odpowiednie stanowiska laboratoryjne są automatycznie informowane o nowych zadaniach.
 7. Rozbudowany i elastyczny sposób prezentowania wyników (formy tabelaryczne, wykresy, dystrybucje danych) oraz możliwość eksportowania ich do formatów zewnętrznych (XLS, PDF oraz innych).
 8. Wszystkie dane znajdują się w jednym i tym samym miejscu – dostęp do nich jest definiowany poprzez stosowne uprawnienia w systemie.
 9. Wprowadzenie danych do systemu oznacza ich natychmiastową dostępność dla wszystkich, system rejestruje zawsze użytkownika i precyzyjny czas każdej operacji. Uprawnieni użytkownicy mają do nich dostęp.
 10. Aktualizator systemu oraz elektroniczna książka serwisowa stanowią doskonałe narzędzie umożliwiające ustawiczny rozwój systemu pod kątem nowych potrzeb i pomysłów użytkowników.
Firma Vigran specjalizuje się w dwóch sąsiadujących obszarach usług: automatyce przemysłowej oraz systemach informatycznych, dlatego system VigLab zawiera również moduły umożliwiające wymianę danych z systemami sterowania instalacji przemysłowych. Dane z analizatorów podłączonych do systemów DCS i PLC mogą być na bieżąco odczytywane i zapisywane w bazach systemu laboratoryjnego (m.in. z wykorzystaniem protokołu OPC). Zestawienie informacji laboratoryjnej w powiązaniu z parametrami procesów stanowi kompendium wiedzy technologów i inżynierów odpowiedzialnych za produkcję i kontrolę jakości.
Specyfika informacji laboratoryjnej, sposób weryfikacji danych, formatowania wyników i wiele innych cech dotyczy każdego laboratorium.
Bardzo często jednakże firmy laboratoryjne posiadają własną specyfikę pracy np.:
– sposób rejestrowania informacji z urządzeń/analizatorów),
– sposób przyjmowania zleceń,
– przekazywanie odpowiednio sformatowanych danych świadectw/atestów na zewnątrz, poprzez wydruki, pocztę elektroniczną,
– własne specyficzne formaty drukowanych dokumentów oraz importu danych z rozmaitych źródeł;
to przykłady zadań jakie realizuje Vigran, który jest autorem (a nie tylko dystrybutorem) złożonych systemów informatycznych.

Firma Vigran posiada w swej ofercie elektroniczny support, szkolenie użytkowników i administratorów systemów. Systemy wdrażane przez firmę Vigran są obejmowane gwarancją, możliwe jest prowadzenie serwisu systemu i rozwój ich nawet po wdrożeniu.