Aktualności

Firma Vigran podjęła działania w kierunku rozszerzenia zakresu posiadanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania i wdrożeniu kolejnej normy tj. ISO 14001:2015 dotyczącej systemu zarządzania środowiskiem.

ISO 14001:2015 to powszechnie uznawana międzynarodowa norma, która określa wymagania jakie powinna spełnić Organizacja aby skutecznie zarządzać czynnikami mającymi wpływ na środowisko. Norma ta pomaga Przedsiębiorstwu w sposób ciągły kontrolować aspekty środowiskowe i minimalizować ich negatywne działanie.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem składa się z wielu etapów począwszy od wstępnego audytu, poprzez szkolenia i aktualizację dokumentacji po ostateczną certyfikację, która zaplanowana jest na październik 2023 roku.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2015 wiąże się nie tylko ze zmniejszeniem negatywnych skutków oddziaływania Organizacji na środowisko, ale również powoduje zwiększenie wydajności zachodzących procesów, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów, które ponosi Organizacja.

Posiadając certyfikat ISO 14001:2015 Organizacja pokazuje swoim klientom, że jest świadoma zobowiązań środowiskowych i prowadzi konsekwentne działania w kierunku zrównoważonego rozwoju.