Aktualności

W styczniu 2022 nasza firma uzyskała dofinansowanie na usługi rozwojowe do zrealizowania w ramach projektu Akademia Menadżera MŚP – to nowy projekt wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi, w ramach środków EFS.

Dofinansowaniem mogą być objęci właściciele firm z tego sektora oraz osoby na stanowiskach menedżerskich lub aspirujących do takich (przewidzianych do awansu).

W wyniku przeprowadzonej w firmie diagnozy potrzeb rozwojowych przez konsultanta firmy doradczo-szkoleniowej MTConsulting (www.mtc.pl) dostosowaliśmy tematykę szkoleń do naszych indywidualnych potrzeb i tak w ciągu najbliższych kilku spotkań będą realizowane następujące bloki tematyczne:

  • Efektywna komunikacja
  • Delegowanie zadań i uprawnień
  • Motywowanie pracowników
  • Ocenianie pracowników
  • Rozwój pracowników